by Huang, Ying; Lei, Jing; Li, Baoguo; Li, Erbao
published in IJFCC (2015)
Article, E-Article Branding Facet Online Open Access