1. published 1984
    Journal, E-Journal Branding Facet Online Branding Verbunddaten SWB