published 1960
Journal, E-Journal Branding Facet Local Branding Verbunddaten SWB