by Clough, Barbara Stolze
published 1992
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Lissner, Heiko
published 1990
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Tiene, Drew
published 1996
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Martin, Graham
published 1996
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Kalof, Linda
published 1999
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Segrin, Chris
published 2002
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Stahl, Christiane
published 2002
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Petersen, Sven
published 2004
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Online Open Access Branding IZI-Datenbank
by Kaltiala-Heino, Riittakerttu
published 2004
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Kuhlmann, Christoph
published 2004
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
published 2003
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Leino, Kaisa
published 2006
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Lowry, Richard
published 2008
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank
by Atwater, Tony
published 1986
Article, E-Article IZI Database Branding Facet Local Branding IZI-Datenbank