published 1979
Journal, E-Journal Branding Facet Local Branding Verbunddaten SWB